Co je to homofobie a kdo je homofob?

26.08.2011 17:51

 

Homofob je jedinec, který homosexualitu odmítá jako negativní morální jev a považuje ji tedy za rozmařilost, zvrhlost, zvrácenost proti přírodě či zaslepeně použije převzatého církevního dogmatu.

Někteří lidé ani při dostatečném vzdělání nemají ani základní informace o lidské sexualitě a jejich variantách , vše cizí považují za zvrhlost a nerozlišují deviace od přirozených lidských potřeb, mají problémy v otevřené komunikaci o sexualitě anebo nemohou pro své předsudky či hluboce zakořeněné postoje přijmout jiné alternativy sexuálního chování a porozumět cítění a potřebám ostatních.

Tito lidé by se měli zamyslet nad svými postoji k dalším citlivým otázkám sexuality jako jsou potraty, antikoncepce, sexuální deviace a zda je nerovnováha v liberálních a restriktivních postojích nadměrně neomezuje.