Články

Homosexualita s otazníky

30.05.2012 13:58
  Je homosexualita vrozená či získaná? Je to jen jiná sexuální preference nebo jde o nemoc, kterou lze léčit?   Dnes přináší věda několik vzájemně si odporujících teorií o vzniku a povaze homosexuality. Další instituce, které se k tématu vyjadřují a pro něž jsou tyto otázky dost...

Počáteční šok

22.10.2011 15:17
  Pocity, které s vámi po zjištění odlišné sexuální orientace vašich děti otřesou, jsou skoro vždy velmi silné a mohou do života přinést zmatek a zoufalství. Z počátku budete asi stěží schopni mluvit o tomto tématu bez slz a pocitů zklamání. Každá rodina je jiná a každý případ je...

Jsem bisexuální?

22.10.2011 15:14
  Bohužel často se takto označují ti jedinci, kteří nejsou schopni rozhodnout, kam vlastně patří a podle toho se chovají. Jejich sexuální vzrušivost opačným i stejným pohlavím není ani v jednom případě nulová. Přistoupíme–li na to, že se začneme zabývat otázkou vlastní sexuality, ve které...

Co je to homofobie a kdo je homofob?

26.08.2011 17:51
  Homofob je jedinec, který homosexualitu odmítá jako negativní morální jev a považuje ji tedy za rozmařilost, zvrhlost, zvrácenost proti přírodě či zaslepeně použije převzatého církevního dogmatu. Někteří lidé ani při dostatečném vzdělání nemají ani základní informace o...

Kdo je gay?

26.08.2011 17:43
  Pojem homosexuál v mnoha lidech vyvolává představu, že se jedná jen o sex. Jeden z předsudků předpokládá, že homosexuální muži a ženy mají větší zájem o sex, že jejich pohlavní život je projevem jakési rozmařilosti. Homosexuální vztahy se však podstatně neliší od vztahů mezi mužem a...

Máte problém s COMING OUTem? Chcete se dozvědět více o HOMOSEXUALITĚ? čtěte níže:

26.08.2011 17:40
  Lidé někdy hovoří o homosexualitě, a není vždy jasné, co mají vlastně na mysli. Něco jiného je totiž homosexuální orientace neboli preference, homosexuální identifikace a homosexuální chování. Sexuální orientace je trvalou a neměnnou charakteristikou každého člověka. Vyjadřuje, že...