GAY muzikál

24.09.2009 14:40

Mark Ravenhill: DOMEČEK PRO BUZNIČKY (u Matky Kapavky)

DOMEČEK PRO BUZNIČKY (u Matky Kapavky) je komediální hrou se zpěvy popisující způsoby a zvyky gay komunity, jak se po staletí vyvíjely. Rozehrává vrstevnatý příběh jedenadvaceti postav, počítá s výraznou výtvarnou složkou, má proporce monstrózní výpravné podívané a až muzikálovým způsobem pracuje s hudební složkou, jejímž autorem je Matthew Scott, takže jsme svědky velkolepé podívané se zpěvy a tancem. Autor rozehrává paralelně dva děje různého dobového zařazení, v historické linii se vrací do Londýna začátku 18. století, kde v letech 1700 až 1730 fungovalo několik desítek tzv. molly houses, zábavních podniků pro gay menšinu, v nichž probíhaly travesti show, ale nebyly výjimkou ani imitace svateb nebo simulované porody dřevěných panenek a podobně. Historická fakta čerpá Ravenhill především ze stejnojmenné knihy Rictora Nortona z roku 1992. Zaujal jej nejvíce příběh Margaret Tull, která, aby udržela podnik po smrti svého manžela, otevírá takový molly house a stává se jeho "bordel mamá". Již samotné téma molly klubu, kde se muži převlékali do bohatých ženských kostýmů, odkazuje k barevné extravagantní show, v níž převládá zábava a veselí.

Do kontrastu k bezstarostné a pestré zábavě historické časové linie staví Ravenhill obraz současného Londýna roku 2001. Také zde jsme svědky zábavy skupiny gayů, která však nepřekročí hranice povrchní konverzace, sledování porno videa s konzumací kokainu. Tato časová linie příběhu jako by byla svou drsností a explicitou reminiscencí autorovy tvorby devadesátých let. Nechybí zde celá řada metafor povrchnosti novodobé společnosti, ale tentokrát Ravenhill více než s rozvíjením jednotlivých dramatických situací pracuje s porovnáváním obou časových pásem. Napětí vytváří především spojením radostného a hravého historického obrazu s nihilismem a degenerací současné zábavy gayů.

Hra měla premiéru v roce 2001 v Královském Národním divadle Lyttelton a díky obrovskému úspěchu byla přenesena na West End do Aldwych Theatre.

MARK RAVENHILL je ikonou britské dramatiky, patří k nejvýraznějším představitelům nejmladší britské generace divadelních autorů. Jeho prvotina Shopping and fucking , uvedená v premiéře v září 1996 v produkci souboru Out of Joint a slavného Royal Court Theatre, se dokonce stala nejproslulejším dílem tzv. "cool" dramatiky.