Menšiny a průzkum. Zapojte se i Vy ?

05.04.2012 18:39

 

Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) nyní provádí nejrozsáhlejší průzkum o zkušenostech lesbických žen, gayů, bisexuálních a trans lidí (LGBT) s diskriminací.

 

S výjimkou příležitostných mediálních zpráv o diskriminaci osob s LGBT identitou existuje v zemích EU velmi málo srovnávacích dat o každodenních zkušenostech LGBT osob s diskriminací. V reakci na tuto skutečnost spustila Agentura Evropské unie pro základní práva vůbec první online průzkum napříč státy EU, který má poskytnout přesnější obraz života leseb, gayů, bisexuálních lidí a translidí (starších 18 let), a který se pokusí zachytit jejich zkušenosti. Průzkum se koná v 27 členských státech EU (včetně Česka a Slovenska) a v Chorvatsku.

 

Dotazník průzkumu můžete vyplnit i v češtině a slovenštině na: https://www.lgbtsurvey.eu .

 

Toto je první průzkum v Evropské unii svého druhu. Jeho výsledky budou sloužit k vytváření politik podporujících rovné zacházení s LGBT osobami v Evropské unii a k stanovení agendy pro budoucí období. Na základě výsledků tohoto průzkumu budou národní a evropští zákonodárci, včetně nevládních organizací či občanských sdružení, schopni lépe připravovat strategie a aktivity hájící zájmy osob z LGBT komunity tak, aby mohli žít a svobodně se vyjadřovat v nediskriminujícím prostředí.

 

Průzkum je naprosto anonymní (nebudou ukládána žádná data o účastnících ani jejich internetových relacích). Průzkum je provozován profesionální průzkumnou a poradenskou agenturou Gallup.

 

Aby měly výsledky patřičnou váhu, Evropský průzkum LGBT menšin doufá v účast široké a různorodé skupiny osob s lesbickou, gay, bisexuální a transgender identitou z každé země. Proto je pro úspěch tohoto průzkumu životně důležité, aby se dostal k co nejširšímu počtu osob z cílové skupiny a aby jej účastníci sdíleli přes e-mail, sociální sítě či aby k němu jednoduše přizvali své LGBT přátele. Informace můžete získat i sdílet prostřednictvím českého FB profilu facebook.com/LGBTpruzkum, i slovenského facebook.com/EuropskyLGBTprieskum.